top of page
צילום ילדים ונוער מקצועי על ידי הצלם כפיר ולר

הילד/ה שלכם אוהבים את המצלמה והיא אותם?

הם פוטוגנים? בוגרים לגילם ויש להם פוטנציאל אדיר?!

אני כאן בשביל לתעד וליצור בוק מקצועי

באמצעותו אני גורם לכל הפוטנציאל לצאת החוצה,

בוק הצילומים יהוה כלי השיווק המייצג שלכם מול סוכנים, יח"צ ועוד

bottom of page